Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 5 of 6
Technology Studied from Used in
TDD 'Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels', 'Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms' Trials and Try-outs
View Components 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII' Elementary School, Portfolio Website
Visual Studio 2015/2017 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Wstęp do programowania w C#', 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI', 'C# Fundamentals with Visual Studio 2015', 'C# 6 from Scratch', 'Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database', 'Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels', 'Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms' Elementary School, Mail 24, Portfolio Website, Carpentry Business, Booking, Trials and Try-outs, G Hoover, Serializer, Horse Picker, Params Logger
Web API 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII' Trials and Try-outs, Serializer
Webpack 'Webpack Documentation' Portfolio Website, Trials and Try-outs
WPF 'Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#', 'MVVM i XAML w Visual Studio 2015', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels' Mail 24, Booking, Trials and Try-outs, G Hoover, Horse Picker
Xamarin 'Building Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin, Visual Studio, and C#', 'Moving Beyond the Basics with Xamarin.Forms', 'Xamarin.Forms and Data', 'Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury', 'Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms' Trials and Try-outs
XML 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI', 'C# 6 from Scratch', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels' Mail 24, Trials and Try-outs, Serializer