Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 4 of 4
Technology Studied from Used in
Web API/API Controller 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII'
Webpack 'Webpack Documentation' Portfolio Website
WPF 'Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#', 'MVVM i XAML w Visual Studio 2015' Mail 24
XML 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI' Mail 24