Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 3 of 6
Technology Studied from Used in
JavaScript 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów', 'Programowanie w JavaScript. Rusz głową!', 'Become a Full-stack .NET Developer', 'Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular' Elementary School, Portfolio Website, Carpentry Business, Trials and Try-outs, G Hoover, Serializer, Horse Picker
jQuery 'Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów' Elementary School, Portfolio Website, Carpentry Business, Trials and Try-outs
JSON 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'C# 6 from Scratch', 'Xamarin.Forms and Data', 'Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury' Elementary School, Trials and Try-outs, Serializer, Horse Picker
LINQ 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI', 'C# 6 from Scratch', 'Xamarin.Forms and Data', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels' Elementary School, Mail 24, Portfolio Website, Booking, Trials and Try-outs, G Hoover, Horse Picker
MVVM 'MVVM i XAML w Visual Studio 2015', 'Bare Metal MVVM - Where The Code Meets The Road (3 parts)', 'Xamarin.Forms and Data', 'Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels', 'Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms' Mail 24, Booking, Trials and Try-outs, G Hoover, Horse Picker
NLog G Hoover, Serializer
Node Package Manager 'React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych' Portfolio Website, Trials and Try-outs
NuGet 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5', 'Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II', 'WPF and MVVM: Test Driven Development of ViewModels' Trials and Try-outs