Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 3 of 4
Technology Studied from Used in
Node Package Manager 'React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych' Portfolio Website
NuGet 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5'
Razor Views 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5', 'Programming Razor. Tools for Templates in ASP.NET MVC or WebMatrix' Elementary School, Portfolio Website, Carpentry Business
React, JSX, Babel, Watch 'React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych' Portfolio Website
RESTful 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII'
SQL Server Management 'Tutorials for SQL Server Management Studio' Elementary School, Portfolio Website, 4Sea Data
View Components 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII' Elementary School, Portfolio Website
Visual Studio 2015/2017 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Wstęp do programowania w C#', 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI', 'C# Fundamentals with Visual Studio 2015', 'C# 6 from Scratch' Elementary School, Mail 24, Portfolio Website, Carpentry Business