Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 1 of 4
Technology Studied from Used in
Ajax/Fetch 'Fetch Documentation' Elementary School, Portfolio Website
ASP.NET Core Identity 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Become a Full-stack .NET Developer', 'Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular' Elementary School, Portfolio Website
ASP.NET Core2 MVC 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular' Elementary School, Portfolio Website, Carpentry Business
ASP.NET MVC 5 'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5', 'Programming Razor. Tools for Templates in ASP.NET MVC or WebMatrix', 'Become a Full-stack .NET Developer'
Bootstrap 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!', 'Become a Full-stack .NET Developer' Elementary School, Portfolio Website
Borland Turbo Pascal 'Turbo Pascal 7.0' Sword and Crown
Bower 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular'
C# 'ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII', 'Wstęp do programowania w C#', 'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5', 'Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#', 'MVVM i XAML w Visual Studio 2015', 'C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI', 'C# Fundamentals with Visual Studio 2015', 'Become a Full-stack .NET Developer', 'C# 6 from Scratch', 'Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular', 'Bare Metal MVVM - Where The Code Meets The Road (3 parts)', 'Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II' Elementary School, Mail 24, Portfolio Website, Carpentry Business