Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 3 of 4
Studied publication Authors About technologies
'Moving Beyond the Basics with Xamarin.Forms' Matthew Soucoup C# , Android , Xamarin
'MVVM i XAML w Visual Studio 2015' Jacek Matulewski C# , WPF , MVVM
'Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database' Itzik Ben-Gan Visual Studio 2015/2017 , C# , SQL Server Management , SQL/T-SQL
'Programming Razor. Tools for Templates in ASP.NET MVC or WebMatrix' Jess Chadwick ASP.NET MVC , Razor Views
'Programowanie w JavaScript. Rusz głową!' Eric T. Freeman, Elisabeth Robson JavaScript , HTML , CSS
'React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych' Stoyan Stefanov HTML , CSS , React, JSX, Babel, Watch , Node Package Manager
'Testy jednostkowe. Świat niezawodnych aplikacji. Wydanie II' Roy Osherove C# , NuGet , TDD , nUnit
'Turbo Pascal 7.0' Marciniak Andrzej Borland Turbo Pascal