Hi! I am
Przemysław Bąk {developer}
Page 2 of 4
Studied publication Authors About technologies
'C# Fundamentals with Visual Studio 2015' Scott Allen Visual Studio 2015/2017 , C#
'Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms' David Britch Visual Studio 2015/2017 , C# , MVVM , TDD , Android , Xamarin , Autofac , xUnit
'Fetch Documentation' unknown Ajax/Fetch
'Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5' Tom Dykstra, Rick Anderson C# , ASP.NET MVC , Razor Views , EF Core , NuGet
'Git. Rozproszony system kontroli wersji' Włodzimierz Gajda Git/GitHub
'GitHub Tutorial' unknown Git/GitHub
'HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW' Jon Duckett HTML , CSS
'Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów' Witold Wrotek jQuery , JavaScript , HTML , CSS